windowssupport.org The Activation Keys and Download Links will be sent directly to the email address associated with your purchase after payment is confirmed. Deliveries are generally completed in 5 - 60 minutes, but may take longer depending on the time of purchase. Office Professional Plus 2016 Key online windows 10 key online office-professional-plus-2013 key parajumpers sale canada goose sale מכתבו האחרון של לומומבה מהכלא לרעייתו פּוֹלִין
מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

17/11/2009-4/7/2010
 
תלאותיהם של שוכני המערות בדרום הר חברון תחת הכיבוש (2001)
מלחמת יוני 1967: יומן-המלחמה של הנזירה מָרִי-תֶרֶז
מלחמת יוני 1967 / הכפרים עמואס, יאלו ובית-נובא בלטרון שנהרסו עד היסוד / יוסף אלגזי / צילומים יוסף הוכמן
אלע'אבסייה - נכּבה בהמשכים / יוסף אלגזי (כּתבה מ-1997)
ערב האחד במאי 1960, מאת ראובן רובינק (1991-1914)
משה שמידט: לגיהינום ובחזרה
סיפורי סבתא וסבא / שרגא עילם
לוטפי אלח'ולי (1999-1928): רק מת, אבן או חמור אינם משנים את דעתם / ראיון (1995) / יוסף אלגזי
עלי קאסם אל-קייסי נכלא בשל סירובו לחתום על צו פינוי מעל אדמתו בערב אל-מפג'ר (1979)
לקראת יום האדמה 1976: עו"ד חנא נקארה חושף את התוכנית החדשה להפקעת אדמות הערבים בישראל
לקראת יום האדמה 1976: קול-קורא אל אחינו האזרחים היהודים
מסמך קניג - 1976
מה קרה ביום האדמה ב-30 במארס 1976
יום האדמה 1976 - האנדרטה בסח'נין
פרשת הריגתו של טום הורנדאל / יוסף אלגזי, 2.5.2003 ויוני 2005
מלחמת לבנון, 1982 / דיווחי-השקר של שר-הביטחון והרמטכ"ל / שמעון לרר
חידוש המבנים של בית הכנסת והישיבה של הרמב"ם בקהיר / יוסף אלגזי, הסוד הגדול של קהיר (14.6.1996)
לזכרו של חבר יקר - משה חורי, "מוסא" (2010-1924)
נערה פלסטינית גיבורה - רג'אא אבו עמאשה (1955-1939) / אמיל חביבי: הסערה בירדן וההד בישראל ("קול העם")
יוסף אלגזי: בצפת עוד שומעים את מרגמות הדווידקה (28.4.2000)
חיים וידאל ספיחה אינו שוכח
ספר חדש: אליושה הקומוניסט / י.א.
לזכרו של אדם וחבר יקר - ד"ר אחמד חמזה נתשה (1996-1926) / י.א.
שלוש האהבות של בנימין גונן, בעקבות הופעת ספרו האוטוביוגרפי: "חיים אדומים"
יוסף אלגזי: קשה יותר להיות קראי בישראל (5.9.1997)

פטריס לומומבה – 50 שנה לרציחתו

ד) מכתבו האחרון של לומומבה

מהכלא לרעייתו פּוֹלִין

רעייתי היקרה,

אני כותב לך שורות אלו מבלי לדעת אם הן יגיעו אליך, מתי הן יגיעו אליך ואם אהיה עדיין בחיים כאשר תקראי אותן.  במהלך כל שנות המאבק שלי למען עצמאותה של ארצי, לא פקפקתי, ולו לרגע אחד, בניצחונו הסופי של ענייננו המקודש שלמענו חברי ואני הקדשנו את כל החיים שלנו. כל מה שביקשנו עבור ארצנו היא זכותה לחיות בכבוד, לכבוד ללא רבב, וזכותה ליהנות מעצמאות בלא מגבלות. הקולוניאליזם הבלגי ובני בריתו המערביים שנהנו מתמיכה ישירה ועקיפה, מרצון ושלא מרצון, של בכירים מסוימים באו"ם, אותו ארגון בו נתנו את אמוננו כאשר קראנו לעזרתו - מעולם לא רצו למלא אחר מבוקשנו.

הם השחיתו כמה מבני ארצנו, הם תרמו לעיוות האמת ולהכתים את עצמאותנו. מה עוד אני יכול לומר ?

מת, חי, בן חורין או כלוא בפקודת הקולוניאליסטים, לא אישיותי היא העיקר. חשובים הם קונגו ועמנו האומלל שאת עצמאותו הפכו למעין כלוב אליו מסתכלים מבחוץ, לעתים מתוך רחמים, ולעתים מתוך שמחה לאיד. אמנותי תישאר איתנה. אני יודע, ובתוך תוכי אני מרגיש, שבמוקדם או במאוחר העם שלי יִפטר מכל אויביו הפנימיים והחיצוניים, יקום כאיש אחד כדי להכריז: לא לקפיטליזם המשפיל והמביש, וכדי להחזיר לעצמו את כבודו מתחת לשמש.

אנחנו לא לבד.  אפריקה, אסיה והעמים החופשיים והמשתחררים מכל קצוות תבל יתייצבו תמיד לצידם של מיליוני הקונגולזים אשר לא ינטשו את המאבק עד שלא יהיו עוד בארצנו לא קולוניזטורים ולא שכירי החרב שלהם.  אני נפרד מהילדים שלי אשר ייתכן ולא אראה אותם שוב. אני מבקש שייאמר לילדים שלי כי עתידה של קונגו הוא יפה, שקונגו  מצפה מהם, כשם שהיא מצפה מכל קונגולזי, להשלים את המשימה הקדושה של קימום העצמאות והריבונות שלנו. ללא כבוד אין חרות, ללא צדק אין כבוד, וללא עצמאות אין אנשים בני חורין.

מעולם אלימות, עונשים, עינויים לא עלה בידם לאלץ אותי לבקש חסד ורחמים עבור עצמי מאחר ואני מעדיף למות בראש זקוף. מתוך אמונה עמוקה ואיתנה  בייעוד של ארצי לא נכנעתי ולא זנחתי את העקרונות המקודשים. יבוא יום וההיסטוריה תגיד את דברה. זו לא תהיה ההיסטוריה אותה ילמדו בבריסל, בוואשינגטון, בפאריס ובארגון האומות המאוחדות. זו תהיה ההיסטוריה אותה ילמדו בארצות שישתחררו מהקולוניאליזם ומשרתיו. אפריקה תרשום את ההיסטוריה שלה. מהסהרה בצפון ועד דרומה של אפריקה זו תהיה היסטוריה של תהילה ושל הדר. אל תבכי אותי רעייתי. אני משוכנע שארצי הסובלת כל כך תדע להגן על עצמאותה ועל חירותה.

תחי קונגו ! תחי אפריקה !

פטריס

 

17/1/2011