מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

עקיבא אלדר ("הארץ"),

הפעם טעיתָ בגדול, וחבל.

 

עקיבא שלום,

למדתי להכיר אותך מקריאת מאמריך המעניינים ומשיחותינו האקראיות במסדרונות עיתון "הארץ". למרות הביקורת שתבוא בהמשך על מאמרך האחרון מיום שישי 26 בנובמבר 2010, הינך בעיני אחד העיתונאים האמינים והמפוכחים בישראל. בהגיעך לגיל הפנסיה – עלה והצלח!

במאמרך, "כן, ביבי, אתה יכול", טעיתָ לדעתי בשני תחומים. האחד, נוגע לציפיותיך המדיניות מראש הממשלה ביבי נתניהו, והשני, נוגע להערכתך החיובית והנלהבת לרפורמה בפנסיה שהנהיג נתניהו בתפקידו כשר האוצר בשנת 2003.

 

בנושא המדיני אני מוכן להתפשר עימך: חרף העובדה שלחלוטין אינני שותף לציפיות המדיניות שלך מביבי נתניהו, הלוואי שביבי נתניהו ישמע לעצותיך ויפעל בהתאם, ושאני אתבדה. ואולם, דעתי הנחרצת היא שנתניהו, וכמוהו ממשלתו הניצית, הניצית ביותר מאז שקמה מדינת ישראל - פניהם אינם לשלום צודק ובר-קיימא עם שכנינו הפלסטינים ושאר המדינות הערביות. המשך הכיבוש, שנמשך למעלה מ-43 שנים, והמשך מדיניות ההתנחלות - חשובים לו ולממשלתו אלף מונים יותר מאשר השגת שלום באמת שיבטיח חיים, בטחון ורווחה הן לישראל והן לשכנינו הערבים.

נתניהו היה ונשאר תחמן, וגם לא חכם. מחד, מעת לעת, הוא מדקלם שלום, ובפועל, ממשלתו מתמידה במדיניות קביעת עובדות מוגמרות בשטחים הכבושים תוך סיכול כל סיכוי, ולו הזעיר ביותר, להגיע לשלום של צדק ופשרה.

 

בנושא הפנסיה, לצערי, אין לך צל של מושג מה עוללה לפנסיונרים הרפורמה של שר האוצר בנימין נתניהו בגיבויו המלא  של ראש הממשלה אריק שרון. הרפורמה בפנסיה פגעה קשה מאוד ברמת החיים של הפנסיונרים. נמניתי עם הקורבנות הראשונים של הרפורמה שהונהגה ב-1 באוקטובר 2003, ביום הראשון בו אני יצאתי לפנסיה.

בזמנו, מייד אחרי פרסום הצעת תוכנית הרפורמה בפנסיה שיזם שר האוצר נתניהו, הזהיר לא אחר מאשר המשנה לנגיד בנק ישראל, הפרופסור אביה ספיבק, מעל דפי עיתון "הארץ" (8.5.2003), כן "הארץ", כיצד תפגע הרפורמה בפנסיונרים. במאמרו תחת הכותרת, "לא לשלב את קרנות הפנסיה הוותיקות בשוק ההון", הוא כתב בין השאר:

"בתוכנית הפנסיה של משרד האוצר יש חלקים מיותרים ומזיקים. הרעיון לשלוח את הקרנות הותיקות לשוק ההון הוא אחד מהם...לפי הצעת האוצר במקרה של הפסדים ירדו הזכויות של העובדים והפנסיונרים המבוטחים בקרן, אבל החברה העסקית המנהלת את הקרנות, לא תפסיד...אם כך, המנהלים נמצאים בניגוד אינטרסים עם העמיתים: הראשונים רוצים ליטול סיכון והאחרונים רוצים להזדקן בשקט עם הפנסיה הבטוחה שלהם."

בנוסף אני מציע לך גם לקרוא את המאמר: "הרפורמה בפנסיה: נזק ממשי למדינת ישראל", שפרסם האתר שיל, שירות יעוץ לאזרח, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

http://work-gsob.haifa.ac.il/shil2/jsp/general/Article.jsp?aid=1

להלן קטע קצר מהמאמר המאלף הזה:

"הפגיעה בפנסיה: משלמים יותר, מקבלים פחות.

     בעקבות הרפורמה של האוצר: אדם שעבד כל חייו וחסך לפנסיה יתקשה להתקיים ממנה לעת זקנה!  

    בעקבות התקנון האחיד שגיבש האוצר ? תיגרם שחיקה של קרוב ל- 40% ואפילו יותר מהפנסיה!!! פגיעה קשה בזכויות הפנסיוניות של כלל ציבור העובדים בישראל, מהמגזר הפרטי ומהמגזר הציבורי. זכויותיהם של החוסכים בפנסיה צוברת, פנסיה תקציבית וקופות הגמל המפעליות, בקרנות הותיקות והחדשות ? יפגעו בצורה משמעותית.

     מהמרים על הפנסיה שלך ? עתידך בסכנה! רוב ההשקעות של קרנות הפנסיה (70%) יהיו באגרות חוב סחירות, שהתשואה שלהן אינה בטוחה. שוק אגרות החוב נשלט ע"י משרד האוצר. תשואה גבוהה לאג"ח תהיה טובה לעמיתים (יותר הכנסות ריבית לקרן) אך רעה לאוצר (שיצטרך לשלם יותר ריבית לחוסכים, מתקציב המדינה). יוצא אפוא, שיש ניגוד אינטרסים מובהק בין משרד האוצר והעמיתים בקרן. לפיכך לאוצר עדיף  שהקרנות יקבלו תשואה נמוכה על האג"ח, מצב שיוביל להפסדים ? מה שיחייב את הקרנות לבצע קיצוץ נוסף בזכויות העמיתים.

     על מנהלי הקרנות ומנהלי ההשקעות שלהם אין כל פיקוח! כל כשלון בהשקעה, יפחית באופן מיידי את גובה הפנסיה. מעבר לניגוד העניינים של האוצר עצמו, עתידך הכלכלי יהיה תלוי בהשקעות הנכונות או השגויות של מנהל הקרן, שמונה ע"י האוצר. מנהל הקרן, שיהמר על חסכונותיך לעת זקנה, לא יפגע בעצמו מכך שיפסיד את כספך.

     לעולם לא תדע מה יהיה גובה הפנסיה שלך! האוצר ביטל את ערבות המדינה ליציבות הפנסיה וקבע ברפורמה מנגנון איזון אוטומטי על פיו כל גירעון שייווצר בקרן מסיבה כלשהי (הפסד בהשקעות, טעויות של המנהלים, ואפילו מעילה של המנהלים) יאוזן ע"י קיצוץ זכויות העמיתים בלבד. בעקבות התקנון, גובה הפנסיה, גם לאחר הפרישה, צפוי להשתנות בתדירות גבוהה והעמיתים והגמלאים יחיו באי ודאות מוחלטת בנוגע לגובה הפנסיה שיקבלו".

 

עקיבא, בתור סיכום, אני מציע לך, עוד לפני שתקבל את תשלום הפנסיה הראשון, שתתייעץ עם מומחים בנושא הפנסיה. אלה יגלו לך מהו גובה ההפסד הכספי שייגרם לך כתוצאה מהנהגת הרפורמה בפנסיה אותה הנהיג שר האוצר בנימין נתניהו ושאתה מפליג בשבחה. הרפורמה בפנסיה שהונהגה בשנת 2003, והתקפה גם היום,  פוגעת קשה מאוד ברמת החיים של עובדים שכירים כמונו ומאפשרת לבעלי הון ועניין לגזור קופונים שמנים על חשבוננו.

בברכה,

יוסף אלגזי  

 

   

 

11/29/2010