מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

ח' פסוקים מהתנ"ך

על אי-צדק במשפט

 

לא תטה משפט אביונך בְּרִיבוֹ (שמות כ"ג 6).

 

לא תעשו עוול במשפט. לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתיך (ויקרא י"ט 15)

 

לא תעשו עוול במשפט במידה במשקל ובמשרה (ויקרא י"ט 36)

 

לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדול ... (דברים א' 17)

 

לא תַטֶה משפט (דברים ט"ז 19); 

 

ארור מטה משפט גֵר יתום ואלמנה (דברים כ"ז 19); 

 

הוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט (ירמיהו כ"ב 13)

 

עם הארץ עשקו עושק, וגזלו גזל; ועני ואביון הונו, ואת הגר עשקו בלא משפט (יחזקאל כ"ב 29)

 

1/4/2011