מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

אתיקה במחנות

מאת פרופ' יואל דונחין

דו אבן, כתב הרפואה של עיתון "הארץ", הביא  לידיעת הקוראים בערב יום השואה ציטוט ממאמר שפורסם בעיתון רפואי העוסק באתיקה. מסתבר כי סיור של רופאים מחיל הרפואה שלנו, במחנות ההשמדה שהקים המשטר הנאצי בפולין הביא לכך ש-57 אחוז מהמשתתפים קבעו כי הסיור הרים תרומה משמעותית חשובה ללימודי האתיקה הרפואית. אין כל ספק ב"תרומתם" של הרופאים הנאציים למנגנון ההשמדה וברור כי ה"מחקרים" שנעשו בנבדקים אין להם  כל ערך ולא יכול היה להיות להם ערך. המסקנות ההיסטוריות שהסיק העולם הביאו ליצירת קודים אתיים המנחים את מבצעי הניסויים הרפואיים. אולם פשעים אלה הם רק חלק קטן מלימודי האתיקה הרפואית, זו האחרונה עוסקת במכלול כללי התנהגות נאותים של רופא. אתיקה רפואית עוסקת בשאלות של מה מותר ומה אסור לו לרופא לבצע בתוקף  תפקידו. מה על הרופא לומר לחולה – את כל האמת גם  אם היא מרה ביותר או שמא לטובת נפשו של הפציינט מן הראוי להעלים ממנו את מר גורלו ? מתי מותר להקל מסבלו של חולה העומד  על סף המוות ? האם מותר לרופא להשתתף בהוצאה להורג של אסיר שנגזר דינו על ידי שופט ?  מתי מותר לקחת אברים להשתלה ?   האם  אבריו של מי שהוצא להורג ישמשו להצלת חיי אחרים ? כיצד לחלק משאבים בין צעירים לזקנים ?  האתיקה הרפואית קובעת כי על הרופא לטפל בכל אדם ולהגיש עזרה גם לאויב בעת מלחמה, למשל.

ניתן ללמד אתיקה רפואית ליד מיטת החולה הנוטה למות. אפשר לדון בסוגיות של הפסקות הריון  או  את מי מנשימים ביחידה  לטיפול נמרץ ועוד מאות שאלות הצצות כל יום בבית חולים. אין צורך ללמוד אתיקה רפואית ממעשים נפשעים, שנעשו בשם אידיאולוגיה מעוותת לחלוטין. ממצבים קיצוניים נוראים שנעשו בידי קרימינלים נושאי תואר רופא. מה גם שהעולם בכללו למד והפנים והעצים את לקחי אותם ימים  וכל מי שמבקש לעשות ניסוי רפואי כל שהוא החודר לפרטיות  ויהא זה אפילו מילוי שאלון עמדות בעזרת נייר ועיפרון, חייב לעבור דרך הבדיקה הקפדנית של ועדות האתיקה של בית החולים ומשרד הבריאות.

הייתי מציע להעביר את רופאי חיל הרפואה שיעורים נוספים באתיקה רפואית: האם יתכן  מצב בו חולה היכול  להיעזר בשרות רפואי  יהא במעמד של "מנוע" מטיפול בשל שיקולי ביטחון הנקבעים על ידי גורם  לא רפואי ?  מי קובע האם יולדת מדממת ליד מחסום תקבל טיפול ? רופא ?   או גורם אחר המבין את המדיניות ?  האם אזרח זר השוהה בישראל, גם אם איננו מחזיק בניירת המתאימה, זכאי לטיפול רפואי  או שנוציא אותו מבית החולים במצוות חברת הביטוח לעובדים זרים. הייתי מעביר את רופאי צה"ל לראות עכשיו,  לא במוזיאון, כיצד מטפלים בבקשות אשפוז  של פלשתינים בישראל. הייתי מראה להם חולים מונשמים , ללא הכרה האזוקים למיטה  בניגוד לכל הוראה וכלל  המחייבים הסרת אזיקי מאושפז, קל וחומר כאשר הוא אינו יכול לנוס.  הייתי מתרגל בסימולציה מקרים של בקשות לעזרה רפואית המגיעות מדי יום למתאמי הבריאות ואז לנסות ולראות את הפער בין החלטה רפואית אתית לבין ההחלטה מדינית ביטחונית. הייתי מבקש לדון בסוגיה האם רופא יכול לאשר כי האסיר יכול לעבור עינוי פיזי ? האם מותר  לרופא להשתתף בפעולה לא חוקית בה "מחסלים"  או חוטפים מבוקש.

הרבה יותר נוח, כנראה, להתעלם מאמנות ומצווי אתיקה שיש ליישם כאן בארץ ולהרחיק אל המחנות והנה על פי הדיווח 57 אחוז טענו כי הם למדו רבות מהביקור במחנות ומהלימוד על ה"רפואה"  הנאצית , אולם מעניין כי 14 אחוז לא חשבו שהביקור תרם ללימודי האתיקה שלהם.

והאם זה אתי ללמוד אתיקה על ידי בחינת התנהגות הרופאים והאחיות בגטו. האם מותר לנו לשפוט את אותם גיבורים בעל כורחם במצבי קיצון לא יאומנו . כאילו היו מלמדים מה היא אהבת אם על פי הסרט "בחירתה של סופי" העומדת בפני  מצב בלתי אפשרי לאדם השפוי בימינו.

 

 

5/9/2011