מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

הכיבוש: מספר שיא של ילדים שנעקרו מבתיהם

עקב הריסת בתים בגדה המערבית

הפרקטיקה הישראלית של הריסת בתים, תשתיות ומקורות מחיה ממשיכה לפגוע במשפחות ובקהילות פלסטיניות במזרח ירושלים וב-60 האחוזים מן הגדה המערבית הנמצאים בשליטת ישראל ומוכרים בשם אזור C – קובע דו"ח של אונר"א, סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים פלסטינים במזרח התיכון - The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - UNRWA

 

הריסה = נישול

רבים מן הנפגעים מההריסות בגדה המערבית חיים ממילא בעוני, והריסת בתיהם היא הגורם העיקרי לעקירתם מחדש ולאובדן רכושם.

להריסות בתים השפעה קשה במיוחד על הילדים. בתגובה להריסות, ילדים רבים מראים סימנים של הפרעות פוסט-טראומטיות, דיכאון, חרדה וירידה בהישגים הלימודיים.

הריסות מובילות גם להתדרדרות משמעותית בתנאי המחיה. משפחות וקהילות מתמודדות עם עוני הולך ומעמיק ועם חוסר יציבות מתמשך, כמו גם עם קשיי נגישות לשירותים בסיסיים כמו חינוך, טיפול רפואי, מים ותברואה.

סבך האישורים

כדי לבנות בית במזרח ירושלים ובאזור C על הפלסטינים להגיש לרשויות הישראליות השולטות באזור בקשה לאישור בנייה. הרוב המוחלט של צווי ההריסה הוצאו משום שבית או מבנה נבנו ללא אישור ישראלי.

בנייה ללא אישור פירושה שהמבנה נחשב בעיני הרשויות הישראלית "בלתי חוקי". בהתאם לתוכניות בניין עיר, הפלסטינים יכולים לבנות על 13 אחוזים משטחה של מזרח ירושלים ועל 1 אחוז משטח אזור C. בשני המקרים מדובר באזורים שכבר בנויים בצפיפות.

בסופו של דבר, מספר האישורים הניתן לפלסטינים מדי שנה הוא קטן בהרבה מן הצורך. בשנה האחרונה נדחו יותר מ-94 אחוזים מן הבקשות לאישורי בנייה שהגישו פלסטינים.

ופירוש הדבר, שכאשר משפחה מתרחבת או קהילה מבקשת לבנות תשתיות שיענו על צרכיה הבסיסיים, האפשרויות הן לבנות ללא רישיון או לא לבנות כלל. רבים בונים בסופו של דבר מתוך כוונה לתת מענה לצרכים מיידיים ובתקווה שיצליחו בעתיד למנוע הריסה.

לדאבון הלב, מספר האנשים הנפגעים מן ההריסות עולה בהתמדה. על פי הערכות של האו"ם, בין 28 ל-46 אחוזים מן הבתים הפלסטיניים עלולים להימצא בסכנת הריסה, ותושביהם חיים תחת עננה של חרדה.

הנתונים

הטבלה שלהלן מציגים את מספר האנשים שנעקרו ממקומם ונפגעו מן ההריסות בגדה המערבית ובמזרח ירושלים מאז תחילת שנת 2011. (נתונים נוספים).

מספר הפלסטינים שנעקרו או נפגעו מן ההריסות

חודש

ינואר

פברואר

מרס

אפריל

מאי

יוני

סה"כ

מבוגרים

55

179

167

35

187

153

776

ילדים

80

143

183

42

117

245

810

סה"כ

135

322

350

77

304

398

1586

שימו לב: המונח "נעקרו" מתאר אנשים שבתיהם נהרסו; המונח "נפגעו" מתאר אנשים שהריסת בתים השפיעה על חייהם בדרך אחרת, כמו פגיעה במקורות מחיה או בשירותים ומתקנים בסיסיים.

הגנה על פליטים פגיעים

בשנת 2010, יותר מ-10 אחוזים מן האנשים שנעקרו ממקומם עקב הריסות במזרח ירושלים ובאזור C היו פליטים הרשומים באונר"א.

אונר"א מנסה להגן על הפליטים מפני הפרה של זכויות האדם שלהם, כגון גירוש, עקירה או הגבלת תנועה. אונר"א מתעדת הפרת חוקים בין-לאומיים ומגנה על זכויותיהם של הפליטים הפלסטינים. הסוכנות מספקת גם שירותי חירום לקורבנות של הריסת בתים ושל גירוש ולפליטים שרכושם ניזוק כתוצאה מן הקונפליקט.

הדרישה

בהתאם לחוק הבין-לאומי, על ישראל להבטיח שאנשים הנמצאים תחת שיפוטה ייהנו ממימוש זכויות האדם שלהם, ובכלל זה הזכות למגורים, בריאות, חינוך ומים. אונר"א קוראת לישראל לכבד את חובותיה החוקיות.
 

ראו עוד: 15 מחנות פליטים. 15 סיפורים.. 15 חיים

http://www.peacestartshere.org/index_h.php

 

 

  

 

7/18/2011