מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

הפערים בין המרכז לפריפריה

הגיעו לשיא

כתוצאה ממדיניות הממשלה*

• שיעור חולי הסוכרת בקרב עניים גדול פי ארבעה מאשר בקרב אוכלוסיות מבוססות • שעור הזכאות לבגרות הגבוה ביותר בישראל היה ברעננה – 76% לעומת כמחצית מזה בלוד • מספר המשפחות מהפריפריה החיות בעוני גבוה כמעט פי שלושה מאלה באזור המרכז • שעור דורשי העבודה בקריית גת גבוה פי שלושה מזה בתל אביב.

ביום א' (28.8.2011) הבוקר יצאה לדרכה צעדת מחאה מירוחם לכיוון בית ראש הממשלה בירושלים ובראשה מיכאל ביטון, ראש מועצת ירוחם ולצידו עמרם מצנע, שעמד במשך חמש שנים בראשות הוועדה הממונה בירוחם. מטרתם, בין השאר, היא להביא את הזעקה החברתית של תושבי הפריפריה למודעות הארצית. באגודה לזכויות האזרח מתריעים שהפריפריה אינה זועקת לחינם – מהמסמך המצורף, בו ריכזה האגודה נתונים בתחומים שונים, עולים עומקם של אי השוויון והפערים הרחבים שבין המרכז לפריפריה.

מנהלת המחלקה לזכויות חברתיות וכלכליות באגודה לזכויות האזרח, עו"ד טלי ניר, הסבירה, "ההיגיון הכלכלי שעליו מושתתת הכלכלה הישראלית מתבסס על ההנחה, שכוחות השוק יביאו לחלחול השפעות הצמיחה מן המקורבים אליה הלאה – אל יתר אזרחי המדינה. אבל החלחול הזה מוגבל ודל. הודות לצמיחת הכלכלה, העושר שנצבר מתרכז על שולחנות מסוימים באזור המרכז, אך הוא אינו מגיע אל הדרום, אל הצפון, אל תושבי שכונות העוני במרכז – אל כל מי שאיננו מקורב לצלחת. לזה קוראים: מדיניות שמעודדת אי-שוויון."

עוד היא ציינה, כי "המדיניות הכלכלית חברתית הקיימת גורמת לכך שמי שחזק הולך ומתחזק ומי שחלש, הולך ונחלש. מי שבאמצע, כך מתברר בשנים האחרונות, הולך והופך בעצמו לחלש, והאמצע הולך ונעלם. לצערנו, המילה פריפריה הפכה לא מכבר למכבסת מילים למושג: רוב אזרחי המדינה."

 

 

- נתונים שרוכזו בידי האגודה לזכויות האזרח המעידים על מימדי אי השוויון:

בריאות

מרכז  

 • בשנת 2008, הועסקו באזור תל אביב 5.5 רופאים ל-1,000 נפשות.
 • שיעור הרופאים המומחים מתוך כלל הרופאים העובדים בקהילה עומד על 72% באזור המרכז ו-82% באזור תל אביב.
 • שיעור הציבור שאינו מחזיק בכל ביטוח רפואי משלים או פרטי ומסתפק בביטוח רפואי ממלכתי בלבד, עומד על 11% באזור המרכז.
 • 6% מתושבי המרכז נאלצו לוותר במהלך שנת 2008 על ביקור אצל רופא בשל ההוצאה הכלכלית הכרוכה בכך.
 • שיעור חולי סוכרת בקרב אוכלוסייה מבוססת הוא פחות מ-4%.
 • תוחלת החיים בעיר רעננה הינה 83.7 שנים.
 • פריפריה  
 • בשנת 2008, הועסקו באזורי הצפון והדרום, בהתאמה, 1.6 ו-2.1 רופאים ל-1,000 נפשות.
 • שיעור הרופאים המומחים מתוך כלל הרופאים העובדים בקהילה עומד על 58% ו-57% באזורי הצפון והדרום, בהתאמה.
 • שיעור הציבור שאינו מחזיק בכל ביטוח רפואי משלים או פרטי ומסתפק בביטוח רפואי ממלכתי בלבד, עומד על 31% באזור ירושלים ו-23% באזור הצפון.
 • 16% מתושבי הצפון, 12% מתושבי ירושלים ו-10% מתושבי הדרום נאלצו לוותר במהלך שנת 2008 על ביקור אצל רופא בשל ההוצאה הכלכלית הכרוכה בכך.
 • שיעור חולי הסוכרת בקרב יוצאי אתיופיה עולה על 17% (באתיופיה היה קרוב ל-0%). שיעור חולי סוכרת בקרב עניים (ללא הבחנה אתנית) הוא מעל 16%.
 • תוחלת החיים בעיר נצרת הינה 75.7 שנים.
 • חינוך
 • מרכז 
 • בשנת 2009, שיעור הזכאות לתעודת בגרות בישובים מבוססים עמד על 66%.
 • שיעור הזכאות לבגרות הגבוה ביותר בישראל היה ברעננה – 76%.
 • בשנת הלימודים 2008-09, שיעור הסטודנטים מבין גילאי 20-29 בתל אביב שלמדו לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות עמד על כ-20%.
 • פריפריה  
 • בשנת 2009, שיעור הזכאות לתעודת בגרות בעיירות פיתוח עמד על 47.3%. בקרב המיעוט הערבי בישראל, עמד שיעור הזכאות לבגרות על 34.4%.
 • שיעור הזכאות לבגרות בלוד היה 37%.
 • בשנת הלימודים 2008-09, שיעור הסטודנטים מבין גילאי 20-29 באור יהודה שלמדו לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות עמד על כ-9%.
 • עוני
 • מרכז 
 • בשנת 2009, עמדה תחולת העוני של משפחות בכל אזור המרכז על 13%.
 • בשנת 2009 עמדה תחולת העוני של ילדים בכל אזור המרכז על 19.4%.
 • אחוז המשתכרים מתחת לשכר המינימום עמד בשנת 2009 על 36.5% באזור המרכז ו-38% במחוז תל אביב.
 • פריפריה 
 • בשנת 2009, עמדה תחולת העוני של משפחות באזור ירושלים על 33.7%, באזור הצפון עמדה תחולת העוני של משפחות על 32.3%, באזור הדרום על 23.6%.
 • בשנת 2009 עמדה תחולת העוני של ילדים באזור ירושלים על 56.5%, באזור הצפון על 47%, ובאזור הדרום על 40.8%.
 • אחוז המשתכרים מתחת לשכר מינימום עמד בשנת 2009 על 45.7% באזור ירושלים, 44.9% באזור הצפון ו-44.1% באזור הדרום.
 • עבודה
 • מרכז 
 • נכון לשנת 2009, השכר הממוצע החודשי של שכירים באזור המרכז היה הגבוה ביותר בארץ, ועמד על 9,217 ₪.
 • נכון לשנת 2010, שיעור דורשי העבודה באזור תל אביב עמד על 3.1%.
 • נכון לשנת 2007, 57% מהמועסקים בתחום ההיי-טק התגוררו בתל אביב ובערי מרכז אחרות, ו-61.1% מהם עבדו באזור המרכז.
 • פריפריה  
 • נכון לשנת 2009, השכר הממוצע החודשי של שכירים באזור הצפון היה הנמוך ביותר בארץ, ועמד על 6,747 ₪. באזור הדרום עמד שכר זה על 7,130 ₪.
 • נכון לשנת 2010, שיעור דורשי העבודה בקריית גת עמד על 10.4%.
 • נכון לשנת 2007, 5% מהמועסקים בתחום ההיי-טק התגוררו בירושלים ובסביבתה ו-5.3% מהם עבדו באזור זה.
 • שירותי רווחה
 • מרכז
 • נכון לשנת 2008, שיעור מקבלי גמלת הבטחת הכנסה באזור תל אביב עמד על 0.83%.
 • בשנת 2008, עמד שיעור הפניות לשירותים חברתיים של משרד הרווחה על 140.7 פניות ל-1,000 נפשות ביישובי המרכז.
 • פריפריה  
 • נכון לשנת 2008, שיעור מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בקריית מלאכי עמד על 3.83%.
 • בשנת 2008, עמד שיעור הפניות לשירותים חברתיים של משרד הרווחה על 184.2 פניות ל-1,000 נפשות ביישובי הפריפריה.
 • ------------
 • * המקור: האגודה לזכויות האזרח בישראל http://www.acri.org.il.

 

 

 

 

 

 

 

8/29/2011