מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

הבדואים נגד "מתווה פראוור" העוקר אותם מאדמתם –

ההפגנה בירושלים (11.9.2011)

"לא יעלה על הדעת שתוכנית מעין זו, "מתווה פראוור, להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב" - העתידה להעביר עשרות אלפי בני אדם ממקום יישובם, להרוס את כפריהם ולגזול את קרקעותיהם - עולה לדיון לאור המאבק הציבורי לצדק חברתי המתנהל בחודשים האחרונים. אין ספק כי התוכנית תפגע בתושבי הנגב כולם, ערבים ויהודים" – ציין הפורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי שקיים ביום א', 11.9.2011, הפגנת מחאה מול משרד ראש הממשלה בירושלים בזמן ישיבת הממשלה  שאישרה את התוכנית.

 

לאחר 63 שנים של התעלמות והזנחה של האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב,  ממשלת ישראל קיבלה תוכנית שכל עיקרה הוא הנצחת היחס המפלה וההזנחה המתמשכת של אוכלוסיה זו. על-פי התוכנית, ייעקרו עשרות כפרים בדואים לא מוכרים ועשרות אלפי בדואים יועברו מאדמותיהם וירוכזו בעיירות. התוכנית התקבלה ללא כל שימוע ציבורי וללא כל ניסיון לפתרון הסוגיה באמצעות משא ומתן והתדיינות עם הקהילה.

 

9/12/2011