מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

 מחאת יוצאי אתיופיה

 נגד גילויי הגזענות בישראל

בתקופה האחרונה הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה הפכה לדבר שבשגרה. האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה מוחה נגד גילויי הגזענות שנחשפנו אליהם לאחרונה וממשיכה במאבקה בדרכים הלגיטימיות בכנסת, בתקשורת, בממשלה ובקרב מקבלי ההחלטות. הפגנות מחאה נגד גילויים של אפליה וגזענות נערכו ביום ג' 10.1.2012 בקרית מלאכי וביום ד' 18.1.2012 בירושלים. ראו צילומים של ההפגנה בירושלים של ליאור מזרחיhttp://lioryoav.blogspot.cm.

על גילויי אפליה וקיפוח של יוצאי אתיופיה בשנים עברו ראו במדור היסטוריה זיכרונות באתר כאן:  קריית מלאכי, מארס 1997 ונתניה, ספטמבר 1998.

בשנות השמונים והתשעים חשבנו שמדובר בהטלת הספק ביהדות והגזענות הייתה מוסווית והתבטאה בחוסר נוחות. היום הגזענות היא מפורשת, ברורה וחסרת בושה. בתקופה האחרונה הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה הפכה לדבר שבשגרה: הורים מוציאים את ילדיהם מבתי ספר בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, רשויות מקומיות שאינן מוחלשות לא מוכנות לקבל יוצאי אתיופיה לעירם, האלימות המשטרתית כלפי יוצאי אתיופיה גואה, ראשי ערים מפרידים ילדים יוצאי אתיופיה בתואנות מוזרות, נהגי מוניות לא מוכנים לקחת יוצאי אתיופיה, משרד הקליטה מסליל עולים חדשים לרחובות מסוימים, משרד החינוך לא נוקט עמדה ברורה לגבי בתי הספר דוגמת פתח תקווה, נתניה, באר יעקב, ראשון לציון ומאפשר לפרוייקטורים "לטפל" ביוצאי אתיופיה.

כאשר שרת הקליטה מצפה לתודה מיוצאי אתיופיה עלינו להבין שזו מי שמתווה מדיניות קליטה כלפי העולים ולדעת שהמדיניות היא בהכרח פטרונית ואינה יכולה להיות מדיניות חיובית כלפי העולים מאתיופיה. איננו מצפים ששרה זו תייצג את האינטרסים של הקהילה בממשלה.

עלינו לצאת מהשאננות ולפעול! זהו מאבק על פניה של החברה הישראלית. כל מי שעתידה של החברה הישראלית חשוב לו צריך לפעול ולהתנגד. השינוי יגיע רק בעבודה מאומצת של כולנו ובמאבק עיקש ומתמשך אל מול גילויי הגזענות והפטרונות ברמה הממסדית והאישית של כל אחד ואחת מאתנו. השינוי יצמח אם נוביל אותו, נדרוש אותו ונעשה אותו.

ינואר 2012

השכר של אקדמאי ישראלי ותיק כפול משל אקדמאי עולה מאתיופיה - "הארץ", 24.11.2012

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1624437 

 

1/24/2012