מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

                                  לשיפוטכם

                                  גונתר גראס  / מה שחייב להאמר 
                                         תרגם מגרמנית: דרור דיין 

                                         מדוע אני שותק, משתיק זמן רב מדי

                                  את מה שברור ובתוכניות מגירה 
                                  מתורגל, שבסופן אנו כניצולים 
                                  היננו הערות שוליים בלבד

                                  זוהי הזכות המתיימרת למכה ראשונה 
                                  שתמחוק עם אירני המשועבד 
                                  ומתומרן למחיאת כף מאורגנת 
                                  על ידי שחצן 
                                  מכיוון שיש המשערים שבתחום שלטונו 
                                  נבנית פצצת אטום

                                  אך מדוע אני אוסר על עצמי 
                                  לכנות את המדינה האחרת בשם 
                                  שבה, מזה שנים – אם גם בסודי סודות - 
                                  צומח פוטציאל גרעיני זמין 
                                  אך מחוץ לשליטה מכיוון שאף בדיקה 
                                  אינה מורשת?

                                  השתיקה הכללית של עובדה זו 
                                  ששתיקתי הכפיפה עצמה לה 
                                  רואה אני כשקר מעיק 
                                  וכורח, הטומן עונש בחובו 
                                  וברגע שלא נענים לו 
                                  פסק הדין "אנטישמיות" הוא מובן מאליו

                                  אבל כעת, מכיוון שמארצי, 
                                  שעולה לדיון פעם אחר פעם 
                                  מפאת חטאי העבר 
                                  שאינם ניתנים להשוואה 
                                  שוב, ומפאת צרכי עסקים בלבד, 
                                  גם כאשר שפה רפה מגדירה זאת ככפרת עוונות 
                                  מסופקת צוללת נוספת לישראל, שמומחיותה 
                                  אחת היא, להוביל חומרי נפץ משמידי כל 
                                  לאן שקיומה של אף פצצה אחת אינו מוכח 
                                  אך כחשש רוצה להיות 
                                  אז אני אומר, את שחייב להאמר

                                  אך מדוע אני שותק עד כה? 
                                  כי אני חושב שמורשתי, 
                                  שהוכתמה על ידי רבב שאין למחותו, 
                                  אוסרת עלי לצפות לעובדה זו כאמת נאמרת 
                                  מארץ ישראל, אליה אני מחובר 
                                  ורוצה כך להישאר 
                                  מדוע אני אומר זאת רק עכשיו, 
                                  זקן ובטיפות הדיו האחרונות 
                                  כוחה הגרעיני של ישראל מסכן 
                                  את שלום העולם השברירי גם כך? 
                                  מכיוון שחייב להאמר 
                                  מה שמחר כבר יכול להיות מאוחר מדי 
                                  מכיון שגם אנו – כגרמנים כבר הועמסנו דיינו - 
                                  יכולים לההפך לספקים של פשע 
                                  הניתן לצפיה מראש, ואשמתנו בכך 
                                  אף לא דרך התירוצים הרגילים 
                                  אינה ניתנת לזיכוי

                                  ומודה: איני שותק עוד 
                                  מכיוון שאני שבע מצביעות המערב, ולכן ניתן לקוות 
                                  שרבים ישחררו עצמם מהשתיקה 
                                  מהגורם לסכנה הברורה 
                                  יקראו לוויתור על האלימות 
                                  ובאותו זמן יעמדו על כך, 
                                  שיאושר פיקוח בלתי מוגבל וקבוע 
                                  של פוטנציאל הגרעין הישראלי 
                                  ומתקני האטום האירניים 
                                  דרך גוף בינלאומי 
                                  על ידי ממשלות שתי המדינות

                                  רק כך ניתן לעזור לישראלים ולפלסטינים 
                                  ויותר מכך, לכל בני האדם הגרים 
                                  באיזור זה, המוכה שגעון 
                                  צמוד אחד לשני ומלאי שנאה 
                                  ובסופו של דבר, גם לנו

                                  --------------

                                  המקור: www.mysay.co.il

 

 

 

4/8/2012