מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

פינוי מאהל המחאה של בני העדה האתיופית - ירושלים 23.4.2012

http://youtu.be/LET4Pyu19Mc

 

פינוי מאהל המחאה (2) 23.4.2012

http://youtu.be/zqgISfU559I

 

 

 

4/30/2012