מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

מה הם אמרו על המעצרים המנהליים

מדיניות המעצרים המנהליים במדינת ישראל יונקת  את סמכותה מתוקף תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 שתקנו שלטונות הכיבוש הבריטי בפלשתינה-א"י והן תקפות גם במדינת ישראל למן הִיווסדה. תקנות אלה מעניקות סמכויות מפליגות מסוגים שונים לשלטון.

 

יעקב שפירא (1993-1902), לשעבר יועץ משפטי לממשלה, חבר-כנסת ושר, מתוך מאמר בכת-העת הפרקליט, פברואר 1946, :

- משטר שהוקם עם פרסום תקנות ההגנה בא"י, אין דומה לו בכל ארץ נאורה. אף - בגרמניה הנאצית לא היו חוקים כאלה, ומעשי מיידנק ודומיהם היו אף הם נגד אות החוק הכתוב. רק צורת משטר אחת תרמה לנסיבות אלה – מעמדה של ארץ כבושה. אמנם מרגיעים אותנו בכך, שהתקנות מכוונות אך ורק נגד העבריינים ולא נגד כלל האזרחים, אולם גם המושל הנאצי באוסלו הכבושה הצהיר, כי לא יאונה כל רע לאזרח שילך אחר עסקיו בלבד... אנו חייבים להצהיר קבל כל העולם: תקנות ההגנה של ממשלת ארץ ישראל הן הרס יסודות המשפט בארץ

 

חיים כהן (2002-1911), לשעבר פרקליט המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, שר ומשנה לנשיא בית המשפט העליון:

- כיאה למדינת משפט, כאמור, ראתה ממשלת המנדט חובה לעצמה להשתית את כל מעשי הדיכוי על וכל דרכי הסתירה מעקרונות המשפט הפלילי והדיוני, על חוק כתוב וחתום: מה שיצא מתחת ידיה הוא 'חוק' אשר כל אנשי המשפט בארץ ישראל הוקיעוהו כלגיטימציה פסולה של אכזריות, רודנות ויתר סימני ההיכר של מדינה פשיסטית. אלא התקנות הללו, ברובן עומדות בתוקפן בישראל.

                           

מנחם בגין (1992-1913), לשעבר ראש האופוזיציה, שר וראש ממשלה בישראל*:

- על תקנות ההגנה לשעת חירום, 1945 ומעצרים מנהליים חוק רע יהיה חוק טוב רק אם יהודים ישתמשו בו? אני אומר שחוק זה הוא רע מיסודו ואינו הופך להיות טוב כשהוא בידי יהודים. (...) אנו מתנגדים לעקרון של מעצר אדמיניסטרטיבי. אין מקום למעצר כזה.

                           דברים במהלך דיון בוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת - 11.6.1951.

 

- אם נקבל את ההגדרות ששמענו מפי חברי הועדה על שעת חירום, מתוך יושר חייבים להודות, שהיא תהיה קיימת במדינת ישראל (...) לנצח נצחים. (...) זהו מה שמתברר מדבריכם. עליכם לומר שעלינו להשלים עם כל המשתמע לדעתם מ"שעת חירום" עם קיומם של כל החוקים הרודנים, הפאשיסטים, לאורך ימים.

                           דברים במהלך דיון בוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת - 11.6.1951

 

- קיומן של תקנות אלו מעלה סימן שאלה מעל זכויות היסוד של כל אזרח בישראל. וחופש שאול איננו חופש. שמענו טענה, לפיה אולי צְדקה עשו עמנו הבריטים על שהותירו לנו, בעוזבם את הארץ, את התקנות משנת 1945. זוהי טענה מוזרה מאד. (...) אם לא נאה היה למדינת ישראל לחוקק חוק כזה או שכמותו, הנאה לה למדינת ישראל להחזיק בחוק הזה?.

                          דברים בכנסת להנמקת הצעת החוק לביטול תקנות ההגנה, (שעת חירום), 1945 -  20.2.1962.

---------------

* מצער שמנחם בגין שבמהלך כהונתו כראש ממשלה בין השנים 1983-1977 לא ביטל את התקנות לשעת חירום משנת 1945.

 

 

 

 

5/7/2012