מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

עבדים נוסח 2008 בישראל

 

כמעט שנתיים וחצי עברו מאז קבע בג"צ שהסדר הכבילה של העובדים הזרים למעסיקיהם יוצר עבודת מודרנית וממיט על ישראל כלימה . את 28 החודשים האחרונים ניצלו משרדי הממשלה כדי לא לשנות דבר, לא להנהיג נהלים חדשים ולהמשיך לגרש עובדים זרים שכל חטאם הוא שאיבדו את המעסיק שלהם. בשבוע שעבר פנו שישה ארגוני זכויות האדם לבג"צ בבקשה שיקבע שהמדינה ביזתה את בית המשפט ויכפה את ביצוע פסק הדין – כתב שחר אילן, הכתב הפרלמנטרי של "הארץ" בבלוג שלו, (café.themarker.com – 3.8.2008).

 

ב-30.3.2006 פסל בג"צ את הסדר הכבילה של העובדים הזרים. הסדר הכבילה קבע, שעובד זר אשר עוזב את מעסיקו או מאבד אותו (מוות למשל) מסיבה כלשהו הופך אוטומטית לבלתי חוקי.

דברים קשים במיוחד כתב המשנה לנשיא בית המשפט העליון אז מישאל חשין: "אכן, אין להימנע ממסקנה - מסקנה כואבת ומבישה - ...כי הסדר הכבילה יצר מעין-עבדות בגרסה מודרנית. בהסדר הכבילה שהיא עצמה קבעה והשליטה, רצעה המדינה את אוזנם של העובדים הזרים למזוזת ביתם של מעסיקיהם, וכבלה את ידיהם ואת רגליהם באזיקים ובנחושתיים למעסיק ש"ייבא" אותם ארצה... על-פי הסדר הכבילה היו העובדים הזרים למכונות-עבודה - בייחוד כך שהמעבידים התירו לעצמם, בניגוד לחוק, להעבירם מיד-אל-יד - והפכו להיותם כעבדים של ימי-קדם, כאותם בני-אנוש שבנו את הפירמידות או שחתרו במשוטים להסיע ספינות של האימפריה הרומית אל המלחמה.

"עיון בהסדר הכבילה שיצרה המדינה והשליטה אותו על עובדים זרים - עלובי-נפש שנפרדו ממשפחותיהם לחודשים, אף לשנים - מעלה תמיהה מהולה ברוגז, כיצד זה שבעלי-סמכות בארצנו כך רואים לנהוג בנשים ובגברים שכל רצונם אינו אלא להביא פת-לחם למשפחתם... כיצד זה שנעלם מעיניהם כי בהסדר שהם קובעים חורצים הם עמוקות בכבודם של העובדים הזרים כבני-אנוש? והרי כל אדם - גם אם זר הוא בקהלנו - זכאי לכבודו כאדם. כסף ניתן לחלוקה. כבוד אינו ניתן לחלוקה. מה היה לנו שכך נוהגים אנו בעובדים הזרים, באותם בני-אנוש המרחיקים מביתם ונפרדים מיקיריהם כדי לְחַיּוֹת את נפשותיהם ואת נפשות משפחותיהם. כלימה תכסה את פנינו בראותנו כל אלה, וכיצד נחריש. כיצד זה שנשכחה מאיתנו הילכת הגר והרי טבועה היא בגוף תורת ההומניזם של היהדות בכל הדורות: "וְגֵר לֹא תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם." (שמות כב, כ)".

          ההנחיה של בג"צ היתה ברורה מאד: "שר הפנים אינו רשאי להתנות את רישיון הישיבה  שנִתו בידי עובדים זרים בעבודה עבור מעסיק ספציפי. חובתם של המשיבים... הנה לגבש הסדר העסקה חדש – מאוזן ומידתי – ביחס לעובדים זרים בחקלאות סיעוד ותעשייה אשר לא ייסד עצמו על כבילת העובד למעסיק יחידי".

          בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט שהגישו לאחרונה שישה ארגוני זכויות אדם (קו לעובד, מוקד סיוע לעובדים זרים, האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם, מכון אדווה ועמותת מחויבות לשלום ולצדק חברתי) הם כתבו: "ניתן היה לצפות כי דברי ביקורת כה נוקבים יביאו לפעולה נחושה, מהירה ונמרצת מצדם של המשיבים לתיקונם של הקלקולים עליהם הצביע בית המשפט... ניתן היה לחשוב כי הסדר לגביו קבע בית המשפט כי הוא בבחינת 'מעין עבדות בגרסה מודרנית' לא יוותר על כנו יממה אחת נוספת, וכי הסדר חדש יגובש בתוך פרק זמן קצר... ניתן היה לקוות כי מעט מהכלימה, ההשתוממות והצער שביטא בית המשפט הנכבד בפסק דינו יפקחו אף את עיני  המשיבים... וכי תאוץ להם הדרך לבטל את ההסדר".

עו"ד יונתן ברמן ממוקד הסיוע לעובדים הזרים מספר בבלוג לענייני  הגירה "לסה פסה" (אותו הוא מפעיל יחד עם עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח): היום שבו ניתן פסק הדין היה יום חג בקרב ארגוני זכויות האדם. אני עוד זוכר שדובר האגודה לזכויות האזרח הודיע לי בטלפון מירושלים, דקות לאחר שימוע פסק הדין, שבית המשפט העליון כינה את ההסדר "עבדות" והורה על ביטולו. אני זוכר שבתמימותי שלחתי מייד מייל קצרצר לרשימת תפוצה של מאות אנשים, ובו נכתבו שלוש מילים בלבד וסימני קריאה רבים: "אין יותר כבילה!!!". אני עוד זוכר איך מנהלת מוקד סיוע לעובדים זרים הגיעה למשרדי המוקד באותו בוקר, וסיפרה לי שכששמעה בדרך ברדיו שבית המשפט פסל את הסדר הכבילה דמעות נקוו בעיניה. כל מי שעסק בתחום ופגש במשך שנים את עוולות הכבילה ואת השפעותיה הרעות על זכויותיהם של עשרות אלפי עובדים, חשב שמדובר במהפכה אמיתית.

מה קורה בפועל? טוענים הארגונים: "השנה שנת 2008. שנתיים וארבעה חודשים חלפו מאז ניתן פסק הדין. קרוב לשנתיים תמימות חלפו מאז המועד בו ציווה בית המשפט את המשיבים לתת הסדר חדש תחת הסדר הכבילה ו"מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חש תחת השמש (קוהלת, פרק א, פסוק 9). תחת קיום קפדני של הצו בחרו המשיבים לבזותו שוב ושוב מזה שנתיים וארבעה חודשים"

וביתר פרוט הם מוסיפים: "שר הפנים עודו מתנה את רישיונות ישיבתם של מהגרי עבודה בתנאי כי יעבדו עבור מעביד ספציפי. הנהלים שמפעיל היום משרד הפנים בנוגע להעסקת מהגרי עבודה בישראל הם אותם הנהלים עצמם שנהגו ביום שבו ניתן פסק הדין שפסל את הסדר הכבילה, נהלים שהמדינה הצטוותה לתת אחרים תחתיהם בתוך שישה חודשים... סיום יחסי העבודה בין מהגר עבודה למעסיקו עודו כרוך באותה הסנקציה של אובדן מעמד בישראל, אותה פסל בית-המשפט... עובדות ועובדים מוסיפים להירדף ולשלם בשלילת חירותם על "פשעים" כגון התפטרות מעבודה או פיטורין ממנה. המדינה מוסיפה לגרש מתחומיה בקנאות עובדות ועובדים שנכנסו לישראל כדין וברישיון; עובדות ועובדים שליקטו אגורה לאגורה, משכנו את רכושם ושקעו בחובות עתק על-מנת לעבוד בכמה מן העבודות הפיזיות הקשות, הסיזיפיות והבלתי מתגמלות ביותר בשוק העבודה בישראל, על-פי הזמנתה של המדינה.

"(...) פסק דינו של בית המשפט הנכבד, בפשטות, אינו מהלך על המשיבים – רשויות המדינה, נזכיר – כל רושם, והם אינם סבורים שמוטלת עליהם חובה כלשהי להישמע לו. בית המשפט הנכבד יתבקש להעמיד את המשיבים על טעותם. הוא יתבקש לכפותם לציית לסעד עליו הורה בית המשפט הנכבד".

ברמן כתב עוד ב"לסה פסה": אחד הדברים המפתיעים ביותר הוא ששופטי בית המשפט העליון סבורים כי בהבל פיהם הם אכן מסוגלים לשנות סדרי עולם, ושדי בפסק דין כדי לעשות זאת. איני יכול לתאר את המבוכה שחשתי לפני כשנה, כשהופעתי בבית המשפט העליון, ובעודי מסביר שהכבילה טרם בוטלה קטעה אותי אחת משופטות ההרכב, נתנה בי מבט סלחני שנותן מורה לתלמיד שלא קרא את החומר לשיעור, ואמרה לי "אדוני לא מבין. אין יותר כבילה. אנחנו ביטלנו את הכבילה". נותר לראות האם בקשת הביזיון תביא לביטול ההסדר, או שאכן התקווה שפסק דין חריף וביקורתי של בית המשפט העליון יביא לשינוי היא תקוות שווא, תקווה חלולה.

דוברת משרד הפנים סבין חדד מסרה בתגובה כי: "נהלי משרד הפנים מותאמים לאופן העסקת העובדים". לדבריו חדד כיוון שמשרד התמ"ת לא ישנה עדיין את אופי העסקת העובדים, למעט בתחום הבניין, "טרם הותאמו הנהלים". חדד ציינה עם זאת, כי "גם כיום מאפשרים נהלי רשות האוכלוסין לכל עובד חוקי המבקש לעבור למעסיק אחר לעשות כן".

 

 

1/8/2018