מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

 
"יש דין" מסיר את מסכה הצביעות מצה"ל

         

כמעט יום-יום מגיעות לציבור ידיעות על פעולות ומעשים נוראיים מצד קצינים וחיילים של צה"ל ושל גורמי ביטחון נוספים בשטחים הכבושים. ברור שרק חלק מפעולות אלו מגיעות לידיעת הציבור. הצנזורה קופאת על שמריה. חלק מהתקשורת מפגין להיטות פטריוטיות.  הכיבוש השחית. הכיבוש משחית. והכיבוש ימשיך להשחית. לא לעולם חוסן. לא ירחק היום כאשר מבצעים, ובעיקר שולחיהם, יצטרכו לתת את הדין על פשעיהם.  החל מהשנה  עמותת "יש דין" מביאה לידיעת הציבור נתונים שנושאם אכיפת החוק על חיילים החשודים בביצוע עבירות פליליות בשטחים הכבושים נגד אזרחים פלסטינים ורכושם. להלן עיקרי הנתונים של "יש דין" מחודש יולי 2008.   

 

חקירת עבירות פליליות של חיילי צה"ל נגד פלסטינים ורכושם: הגשת כתבי אישום, 2007-2000

רקע

דף נתונים זהשלישי בסדרהמתפרסם במסגרת פרויקט שמנהל "יש דין" בשנת 2008  ועניינו הגברת השקיפות של הליכי אכיפת החוק בצה"ל על חיילים החשודים בביצוע עבירות פליליות בשטחיםהכבושים נגד אזרחים פלסטינים ורכושם. במסגרת הפרויקט פועל  "יש דין" לחשיפת נתונים ומידע בנוגע להליכי החקירה והתביעה המתנהלים בעקבות אירועים בהם עולה החשד שאנשי כוחות הביטחון ביצעועבירות כלפי אזרחים פלסטינים. מידע זה, ברובו, לא נחשף בעבר ובמקרים מסוימים אף לא נאסף עד כה על-ידי הרשויות הציבוריות האמונות על אכיפת החוקשלושת דפי הנתונים שפרסם  "יש דין" עד כה, ודפי מידע נוספים שיפורסמו בחודשים הבאיםנועדו לתת למידע פומביזאת על-מנת לאפשר לציבור להעריך האם ובאיזו מידה מקיים צה"ל את חובתו להגן על האוכלוסייה האזרחית שאינה מעורבת בלחימה. חובה זו מעוגנת בדיני הכיבוש (Belligerent Occupation), שהם ענף של המשפט הבינלאומי העוסק בדיני העימות המזוין, ובמשפט הבינלאומי בדבר זכויות האדם.

דף הנתונים מציג ממצאים עדכניים ביחס למספר כתבי אישום שהוגשו בעקבות חקירות שניהלה המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) בחשד לפגיעה באזרחים פלסטינים וברכושם בשטחים, וכן תוצאותהעמתם לדין של הנאשמים בתיקים אלה. כמו כן מצביע דף הנתונים על ההיקף הנמוך של דיווחי מפקדים למצ"ח על חשדות לעבירות פליליות שביצעו חייליהם נגד אזרחים פלסטינים ורכושם.

 

                  פתיחת תיקי חקירה והגשת כתבי אישום

מאז תחילתה של "האינתיפאדה השנייה" ב 29- בספטמבר 2000 ועד סוף שנת 2007  נפתחו 1,246 חקירות מצ"ח בקשר לעבירות שונות שעברו חיילי צה"ל נגד אזרחים פלסטיניםעבירות הקשורותבאירועי ירי (כזה שגרם למוות או פציעה וכזה שלא גרם לפגיעה בגוף), אלימות והתעללות,  עבירות רכוש (בעיקר ביזה וגניבה) ועבירות אחרות. מתוך 1,246 תיקי חקירה היתרגמו 76 בלבד – כששה אחוזים– לכתבי אישום שהוגשו נגד חייל אחד או יותר (1). (לדף הנתונים של "יש דין" צורפו טבלה מפורטת של פתיחת תיקי חקירה במצ"ח והגשת כתבי אישום בעקבותיהם בשנים 2007-2000 והמקורות של נתונים אלה.)

 

                      הרשעות, זיכויים וביטול כתבי אישום

בעקבות 76 תיקי החקירה שנפתחו מאז תחילתה של האינתיפאדה השנייה ועד סוף שנת 2007 , הואשמו 132 נאשמים:

   * 110 נאשמים הורשעו בעבירות שונות.

   * ארבעה נאשמים זוכו בתום ההליכים המשפטיים.

   * כתבי האישום נגד שמונה נאשמים בוטלו.

   * ההליכים נגד עשרה נאשמים אחרים עודם מתנהלים.

 

            פתיחת תיקי חקירה בעקבות דיווחי מפקדים למצ"ח

סעיף 62 לפקודת מטכ"ל 33.0304 שעניינה "בדיקה וחקירת מצ"ח" מורה כי כאשר קיים חשד כי נעברה אחת מהעבירות המפורטות באותו סעיף (ובהן התעללות,  ביזה, שימוש בלתי חוקי בנשק וכלעבירה על חוק העונשין שאין לה מקבילה בחוק השיפוט הצבאי), תועבר הודעה אודותיה לבדיקת מצ"ח.

אולם הנתונים שנמסרו ל"יש דין" בידי דובר צה"ל,  מצביעים על מיעוט תיקי החקירה שנפתחים בעקבות הודעות שנמסרות למצ"ח בידי גורמים ביחידות צבאיות(2):  מתוך 152 תיקי חקירה שנפתחובמצ"ח בשנת 2006 בחשד לעבירות שביצעו חיילי צה"ל נגד פלסטינים ורכושם, היה מקורן של 14 תיקי חקירה (תשעה אחוזים) בהודעות שנמסרו למצ"ח מיחידות צבאיות. בשנת 2007 עלה מספר ההודעותמהיחידות הצבאיות ל- 26, אולם בהתחשב בכך שבשנה זו נפתחו 351  תיקי חקירההיו הודעות אלה שבעה אחוזים בלבד מהתיקים שנפתחו (3).

שמונה אחוזים בלבד מתיקי החקירה שנפתחו בשנים 2006 ו2007-, אם כן, היו תוצאה של דיווחי מפקדים או גורמים אחרים ביחידות צבאיות למצ"ח אודות חשד לעבירות חייליהם נגד פלסטיניםורכושם.

                                        סיכום 

הפער בין מספר תיקי החקירה שנפתחים במצ"ח לבין כתבי האישום שמוגשים על בסיסם בידי הפרקליטות הצבאית הוא גדול. כאמורששה אחוזים בלבד מתיקי החקירה הובילו להגשת כתב אישום. בהקשר זה ציין דובר צה"ל כי   "תיקי החקירה נבחנים על-ידי הפרקליטות הצבאית בחינה מקצועית ועניינית בהתאם לקנה המידה הקבוע בחוקקריהאם חומר הראיות מלמד על כך שבוצעה עבירה פליליתוהאם הוא מבסס סיכוי סביר להרשעה בהתאם מוגשים כתבי אישום [...]" (4).

אין חולק על הסבר זה שמסר דובר צה"ל. עם זאתמתשובות דובר צה"ל לשאלות שהציג  "יש דין" עולה כי הן הפרקליטות הצבאית והן מצ"ח אינן מרכזות נתונים בדבר עילות הסגירה של תיקי חקירה (5). על כן לא ניתן לדעת כמה מתיקי החקירה נסגרו כיוון שחומר החקירה הראה כי לא בוצעה עבירה פלילית,  וכמה מתיקי חקירה נסגרו עקב כישלונם של חוקרי מצ"ח לאתר חשודים בביצוע העבירות ולאסוףראיות מספיקות להעמדתם לדין.  משלא נאספים נתונים אלה לא ברור כיצד מתוקנים כשלי החקירות, אם בכלל.

נושא נוסף שראוי שיזכה לטיפול מערכתי נובע מהיקפם הנמוך של תיקי החקירה שנפתחים בעקבות פניות למצ"ח מיחידות צבאיות.  על פיקוד המרכז, בגיבוי הפרקליטות הצבאית ומפקדת מצ"ח, להטמיע בנחישות ובמהירות בקרב מפקדי היחידות השונות הפועלות בשטחים את חובתם לדווח למצ"ח על חשד לעבירות פליליות שביצעו חייליהם נגד אזרחים פלסטינים ורכושם.

-----------

(1) נתון זה נשען על בחינתם של כתבי אישום שהוגשו בידי התביעה הצבאית ומבוססים על תיקי חקירה שנפתחו בין ספטמבר 2000 לסוף שנת 2007. כאן המקום לציין כי דף נתונים קודם שפרסם "ישדין" (דף נתונים מספר 1, דצמבר 2007) נשען על מידע מטעה שמסר דובר צה"ל : במענה לפניית הארגון מסר דובר צה"ל ל"יש דין"  טבלה ובה מספר תיקי החקירה שנפתחו לצד מספר הנאשמים, אותו תיארכמספר כתבי האישום.  היות שבעקבות חלק מתיקי החקירה הוגשו כתבי אישום נגד כמה נאשמים, נוצר מצג שווא לפיו כעשרה אחוזים מתיקי החקירה הובילו להגשת כתבי אישום. כאמורהנתון המדוייק –ששה אחוזים - נמסר כאן על יסוד בחינת כתבי האישום עצמם בידי "יש דין".

(2) יש להבחין בין הודעות שמועברות ישירות למצ"ח בידי מפקדים ביחידות הצבאיות השונות לבין הודעות שמעבירה למצ"ח הפרקליטות הצבאית,  שהן בדרך כלל תוצאה של פניות מארגוני זכויותהאדם, גורמים דיפלומטיים ואחרים לפרקליטות הצבאית. כמו כן מעבירה הפרקליטות הצבאית, במקרים מסוימים, הוראות לפתיחת חקירה בעניין מעשי ירי, על יסוד בדיקת תחקירים מבצעיים שנמסרים לה בידי מפקדיםמכל מקום,  "מסלול" זה של מסירת הודעות למצ"ח בידי הפרקליטות הצבאית אינו מחליף את חובתם של מפקדים ביחידות הצבאיות לדווח על חשדות למעשים פליליים של חייליהם למצ"ח, כאמורבפקודת מטכ"ל.

(3) מענה דובר צה"ל לשאלות "יש דין", 5 באפריל  .2008

(4) שם.

(5) מענה דובר צה"ל לשאלות  "יש דין", 9 בינואר 2008,  מענה דובר צה"ל לשאלות "יש דין, 26 בפברואר 2008.

 
 
1/8/2018