מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

 

??? ??? - ????? ???? ????? - Calendar

 

??"? ??? ???  ???? 2009-2010 ????? ??????? ???? ????? ?? ???? ???? ??????? ????? ?? ??????:

??? ????? ????? 3A ????? 35 ? ?? 4A ????? 30 ?"?. ?'? ?? ????? ?????? ????? ?? ???? ???? ?.?. 130 ????, 84965.

 

????? ??? ??? ?????? ??'?? ???? ????, ??? ???? ??????? ????? –

info@dukium.org            www.dukium.org

 

 ???????? ?????  ????? ???? ?????  ?? ???? ????? ??????? ?????? ?? ????? ?? ??? ???????? ??????? ????? ???????? ?????? ????? ????? ???? ????? 35 ???? ?????? A3 ?? 30 ???? ?????? A4  ???? 25 ???? ?? ?????? ?? ??? ?????? ?????? ??????? ??????: ?.?.130 ? ????? 84965.


 
??? ??? ????? ????? ???? ?????, ??? ???? ??????? ??????.

info@dukium.org            www.dukium.org

 

A calendar for the year 2009-2010 can be downloaded from our website. If you wish to purchase a hard copy of the calendar, please send 35 NIS for an A3 format or 30 NIS for A4 format to "Negev Coexistence Forum for Civil Equality" P.O.B 130 Omer, 84965.

Happy New year and  Kulu 'Am Weantu Bikheir

info@dukium.org            www.dukium.org

 

 

8/20/2009