מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

נסיקה בשיעורי האונס ואלימות נגד נשים בארה"ב
דוח ממשלתי חדש המראה עליות גדולות במקרים של אלימות בתוך המשפחה, אונס,  ותקיפה מינית במהלך תקופה של שנתיים בארה"ב, הראויה לתשומת לב מיידית מצד המחוקקים ומצד הממשל החדש; כך מסר ארגון Human Rights Watch. הסטטיסטיקות מראות עליה של 42% בדיווחים על אלימות בתוך המשפחה וכן עליה של 25% במקרי האונס והתקיפה המינית המדווחים.
הסקר הפשיעה הארצי (National Crime Victimization Survey), המבוסס על תחשיבים שנעשו על פי מדגמים ארציים, מראה כי לפחות 248,300 בני אדם נאנסו או הותקפו מינית במהלך 2007, לעומת 190,600 בשנת 2005, שנת הסקר האחרונה. הסקר הקיף 73,600 משתתפים ב-41,500 משקי בית. מבין כל הפשעים האלימים, באלימות בתוך המשפחה, אונס ותקיפה מינית ניכרה העליות החדות ביותר. למעט עברות תקיפה, שעלו ב-3%, בשאר העברות חלה ירידה במקרים המדווחים.
אומדן הפשעים האלימים שבוצעו על ידי בני זוג נגד נשים עלה מכ-389,100 ב-2005 לכ-554,260 בדו"ח לשנת 2007. לשם השוואה, מספר העברות האלימות נגד גברים שבוצעו על ידי בני או בנות זוג ירד.
אלימות בתוך המשפחה היא פשע המוסתר היטב, ומספרים אלה מהווים תזכורת כואבת עד כמה רצינית ונפוצה הבעיה.
סקר הפשיעה הארצי נערך מדי שנתיים, כאשר הנתונים נאספים בשיחות טלפון למדגם של משקי בית ברחבי ארה"ב. עקב ביקורת מצד מומחים לנושא, המתודולוגיה של הסקר תוקנה בשנת 2007 כדי לשקף בצורה אמינה יותר את האלימות על רקע מגדרי. במסגרת הדו"ח נאמר כי הנתונים הגבוהים יותר עשויים לשקף את המתודולוגיה החדשה והמדויקת יותר, לא רק את העלייה בפועל. שני שינויים עיקריים היו תיאור סוגי התקיפות המיניות עליהן נסב הראיון, והחלפת "הראיונות הטלפוניים בסיוע מחשב שנוהלו משני מוקדי חיוג" בכל ארה"ב, ל"נציגי שטח [ששוחחו עם המרואיינים] בטלפון או פנים אל פנים".
המספרים החדשים מצביעים על כך שבעבר, הממשל העריך את מספר קורבנות התקיפה המינית והאלימות במשפחה ברמה שהיא באופן משמעותי מתחת למצב האמיתי", טוענים בסקר הפשיעה הארצי. על הרשויות לתקן בדחיפות את המדיניות הציבורית, את האכיפה, ואת הקצאת השירותים התומכים בהתאם".
ארגון Human Rights Watch חוקר ועוקב בימים אלה אחר תגובת בתי המשפט הפליליים על אלימות מינית. פועלו העדכני של הארגון כולל חקירה של ממצאי דנ"א שנאספו בתיקי אונס ולא נבדקו עדיין. בעיר לוס אנג'לס והמחוז שבאחריותה בלבד, ישנן לפחות 13,000 דגימות דנ"א שנלקחו לצורך זה (מה שמכונה בעגה המקצועית "ערכת אונס"), הממתינות באחסון לבדיקת מעבדה.
1/15/2009