מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

הטלפון הנייד - הסיכונים ואמצעי הזהירות
יש למנוע מילדים מתחת לגיל 12, אפילו 15, להשתמש בטלפון נייד !


 דו"ח ביניים שפרסם המרכז הבינלאומי לחקר הסרטן CICR בחודש אוקטובר 2008 מאשר: השימוש בטלפונים ניידים מגביר בצורה משמעותית את הסיכונים לחלות בסרטן. מדובר במחקר מקיף ובקנה מידה בינלאומי המבוסס על הצלבת מחקרים שבוצעו בגרמניה, אוסטרליה, קנדה, דנמרק, פינלנד, צרפת, ישראל, איטליה, יפאן, נורבגיה, ניו-זילנד, בריטניה ושוודיה. כבר באמצע יוני 2008, 20 אנשי מדע בכירים בראשותו של הפרופסור לפסיכיאטריה באוניברסיטת פיטסבורג הד"ר דיוויד סרוואן-שרייבר (David Servan-Schreiber) פרסמו קריאה שהצביעה על הסיכונים הנובעים מהשימוש בטלפון נייד. בהתייחסו לסיכונים אלה הכריז ד"ר טיירי בוייה (Thierry Bouillet), אחד מבכירי המדענים בתחום חקר הסרטן, "אנחנו נמצאים באותו מצב שהיה לפני 50 שנה בעניין האסבסט והטבק (העישון). הברירה היא בין לא לעשות שום דבר ולחיות עם הסיכון, לבין להסכים שקיים מכלול של נימוקים מדעיים מדאיגים בעניין הטלפון הנייד".

הדו"ח מציין שקיים קונסנזוס מדעי המאפשר לסכם כי המחקרים השונים מאשרים בבירור על חדירה משמעותית של השדות המגנטיים של הטלפונים הניידים בגוף האדם, במיוחד ברמת המוח, ובמיוחד כשמדובר בילדים; וככל שמדובר בגילאים נמוכים יותר, החדירה היא גדולה הרבה יותר. מחקרים עדכניים שעסקו בשימוש בטלפון נייד מעל ל-10 שנים מצביעים על קשר אפשרי בין הופעתם של גידולים ממאירים ושל סוגי סרטן שונים במוח בצד בו משתמשים במכשיר.

המדענים ציינו 10 אמצעי זהירות שיש לנקוט; אמצעים אלה הם הכרחיים במיוחד כשמדובר באנשים החולים בסרטן על מנת למנוע השפעה חיצונית העלולה לסייע בהחמרת המחלה:

לא לאפשר לילדים מתחת לגיל 12 להשתמש בטלפון נייד אלא רק במקרי חירום; האיברים ההתפתחותיים (של העובר או של הילד) הם הרגישים ביותר לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים; יש הסבורים שאין להשתמש בטלפון נייד לפני גיל 15;

בשעת שימוש בטלפון נייד יש להשתדל להרחיק עד כמה שאפשר את המכשיר מהגוף; ככל שהמרחק גדול יותר מישרעת הגלים נמוכה יותר; עדיף להשתמש במגביר-קול;

יש לשמור מרחק מאדם המדבר בטלפון הנייד; יש להימנע מלהשתמש בטלפון נייד במקום ציבורי כמו אוטובוס או רכבת כדי לא לחשוף את הסובבים לשדה האלקטרומגנטי של המכשיר;

יש להימנע ככל האפשר מלשאת טלפון נייד על הגוף, גם אם הוא במצב של המתנה; אין להשאיר אותו קרוב לגוף בלילה, מתחת לכרית או על ארונית הלילה; זה נוגע במיוחד לנשים הרות;

אם אדם חייב לשאת עליו גופו טלפון הנייד, עליו לדאוג שהצד של המקשים יהיה מופנה לעבר הגוף וצד האנטנה יהיה מופנה כלפי חוץ;

יש להשתמש בטלפון הנייד רק כדי ליצור קשר או כדי לנהל שיחה קצרה ככל האפשר; עדיף לחדש את הקשר באמצעות טלפון נייח;

כאשר אדם משתמש בטלפון הנייד עליו להשתדל להחליף בהתמדה את הצד בו הוא משתמש בו; לפני שהוא מקרב את הטלפון לאוזנו, עליו לוודא שהאדם אליו הוא התקשר נענה לשיחה;

יש להימנע מלהשתמש בטלפון הנייד כאשר הקשר הוא חלש, או בשעת נסיעה מהירה ברכבת או ברכב;

עדיף להתקשר באמצעות אס.אם.אס מאשר בטלפון עצמו;

יש לבחור במכשיר ששיעור הספיגה הסגולית שלו (SAR) הוא הנמוך ביותר; ה-SAR מודד את העוצמה הנקלטת על-ידי הגוף.

 המסקנות -

המדענים מציינים כי הטלפון הנייד הוא המצאה חשובה, במיוחד בעיתות חירום, ואולם בעת השימוש בו חובה לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים.

במקביל יש לתבוע מהיצרני הטלפונים הניידים והספקים שלהם לקחת אחריות, כלומר לספק מכשירים שיקטינו למינימום את הסיכונים כתוצאה מהשימוש בהם. הם גם חייבים לעודד את המשתמשים בטלפונים הניידים להשתמש בהם באופן שישמור לשמור על בריאותם.        י.א.

                                                                                                         

 

 
 

2/1/2009