מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

דוד אבידן (1995-1934)

דחוף: דרושה פיסת-מידבר

לניסוי גרעיני מתון *

 

דחוף: דרושה פיסת-מידבר – לְמִינִי-מעצמה יַמתיכונית – לצורך ניסוי גרעיני מתון.

התמורה בִּשטחים לא-מידבריים, בוועידות בינלאומיות, בהדחת ראש-ממשלה במקרה הצורך.

הסַפָּק מתבקש להביא בחשבון, שהניסוי הגרעיני – המתון כאמור – היה מתבצע מזמן,

אילמלא ויתרה המבקשת על פיסות-מידבר, שרבצו בין גבולותיה ללא צורך במשך שנים,

אלא שאז, מטעמים חסויים ביותר, לא עלה על דעת מנהיגיה להשתמש בהן לַצורך המבוקש.

להבהרת-יתר יצויין גם, שהמבקשת היא מעצמה צבאית קוֹנוונציונאלית,

המדורגת אי-בזה במקום החמישי או השישי בעולם – לפעמים השלישי או הרביעי –

ושאין לה כל בעיות לספח אליה חלקי-מידבר אלה או אחרים בסביבתה המיידית.

היא נמנעת, לפי-שעה, מכל ביצוע כזה, מסיבות רבות ומגוּונות, ובעיקר, כַּמובן,

משום שאין לרשותה – בלוח הזמנים הדחוס שלה – שישה ימים פנויים למטרה זו.

הגורמים בַּסביבה מומלצים להתחשב בצרכיה הייחודיים של המבקשת,

בי-השאר בשים לב לעובדה, שהניסוי הגרעיני, המתון כאמור,

לא יצריך יותר משש דקות נטו + שש שְעות-הכנה, ונזקיו הפוטנציאליים

יהיו קטנים במידה משמעותית משישה ימים של לחימה קוֹנוונציוֹנאלית בַּשטח.

המבקשת מודָה גם, שאי-ביצוע הניסוי המתון כאמור בתקופות קודמות,

כאשר עמדו לרשותה – כתוצאה מניצחונותיה בְּמלחמות – מאגרי מידבר די והותר,

נבע מרשלנות פושעת, מבְּעיות פנים וחוץ – וחוץ מזה זה עניין פנימי, וכמובן מסוּוג.

פנייה זו אינה ממוֹענת לשום גורם ייחודי באזור, וכל פיסת-מידבר תתקבל בברכה.

עם זאת, מומלץ לשים לב לגורם-הדחיפות ולאילוצים רבים אחרים, המחייבים תשובה

לא יאוחר משישה ימים מתאריך פירסום בקשה זו, עם ערבויות בינלאומיות כַּמקובל.

אם לא תיענה הפנייה תוך ששת הימים הנקובים – לא יהיה מנוס, כנראה,

מהשמדת חילות-האוויר של מצריים, סוריה וירדן – על הקרקע או באוויר –

וכן תיאלץ, כנראה, המבקשת לפגוע קשות במקורות הנפט של סעוּדייה וּכּוויית. 

הביצוע האילוצי המוצהר יהיה, כבעבר, עם השמש ובקריאת המוּאזין,

והנהגתה הליבראלית החדשה של ברית-המועצות לא תָעֵז הפעם להתערב.

אשר לארצות-הברית, בין, יפאן, גרמנייה, צרפת, הודו ופאקיסטן –

מובא בזאת לידיעתן המועילה, כי הניסוי הגרעיני יבוצע בכל מקרה –

לא-דווקא בדרגות-המתינות שיועדה לה בִּמקורה – על כל טריטורייה חלופית,

שהעדר פיסת-מידבר נאותה כאמור וכַמבוקש יהפוך אותה ליעד נוח.

-----------

* המקור: מפגשلقاء / במה לתרבות עברית ערבית / مجلة ثقافية عبرية عربية / בהוצאת המכון היהודי-ערבי של ההסתדרות בבית-ברל / إصدار المعهد اليهودي-عربي التابع للهستدروت في بيت برل / עורך - رئيس التحرير:  מוחמד חמזה ע'נאים - محمد حمزه غنائم (2004-1957) / גיליון – عدد:  8-7, סתיו - خريف 1987 

 

 

 

4/3/2010