מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

 

ז'אן פרה (2010-1930)

ה מ א ז ן (קטע)

 

פנינו לעתיד אחר שעלינו להמציאו מחדש

 

בלי אליל, או מופת, צעד אחר צעד, בענווה

 

ללא אמת על פי צו, בלא מחר מלא שירי הלל

 

אושר שנגלה בתום הדרך

 

למען עתיד שנולד עם פחות ייסורים

 

בעיניים פקוחות ופעורות לעבר המציאות

 

למען עתיד בו נעמוד על המשמר

 

אל מול כל שליטי שמיים וארץ

 

בשם האידיאל שהניע אותנו להיאבק מתמיד ומאז

 

ועודנו מאיץ בנו להיאבק היום

 

http://www.youtube.com/watch?v=3hfYHLgqSZw

 

 

 Jean Ferrat (1930-2010)

Le Bilan (extrait)

 

C’est un autre avenir qu’il faut qu’on réinvente

Sans idole ou modèle pas à pas humblement

Sans vérité tracée sans lendemains qui chantent

Un bonheur inventé définitivement

Un avenir naissant d’un peu moins de souffrance

Avec nos yeux ouverts et grands sur le réel

Un avenir conduit par notre vigilance

Envers tous les pouvoirs de la terre et du ciel

Au nom de l’idéal qui nous faisait combattre

Et qui nous pousse encore à nous battre aujourd’hui

 

 

 

 

5/17/2010