מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

עלי קאסם אל-קייסי נכלא

בשל סירובו לחתום על צו הפינוי מעל אדמתו

בכפר ערב אל-מפג'ר שאיננו עוד *

 

ביום הרביעי, 15 באוגוסט 1979, ביקרנו, כמשלחת מטעם הליגה לזכויות האדם והאזרח, את האסיר עלי קאסם אל-קייסי בכלא רמלה. הביקור נערך באישור שר-הפנים ונציב שרות בתי-הסוהר ובתיאום עם הנהלת הכלא. בעקבות הביקור החלטנו להציג את קורות סבלו של האיש ואת הסיבות שבגללן הוא כלוא מאז חודש אוקטובר אשתקד.

עלי קאסם אל-קייסי אינו פושע והוספת התו "אסיר" לשמו אינה אלא קביעת מצבו העגום בין כותלי בית-הסוהר. נסיבות מאסרו מעוררות כבוד לאישיותו הכנה והוקרה לאומץ ליבו.

אל-קייסי ובני משפחתו מתגוררים בכפר ערב אל-מפג'ר ליד נחל חדרה המצחין, בדרך לחיפה. עלי נולד בערב אל-מפג'ר כמו אביו, סבו ואבי-סבו. חמישה דורות הם חיו בערב אל-מפג'ר. הוריו קבורים בכפר. בידיו מסמכים המאשרים את בעלות משפחתו על הקרקע, עליה נבנה ביתו עוד בשנת 1924.

אל-קייסי, נכה, פרנס בכבוד את משפחתו כשכיר-יום ואנו הכרנוהו בינואר 1978 כיושב-ראש ועד תושבי כפרו, אשר נתנו בו אמונם. צרותיו החלו, כאשר החליטו השלטונות לחסל את הכפר, לנשל את תושביו ולעקור אותם מעל אדמתם.

לפני שנים הפך ערב אל-מפג'ר שדה לעריכת תרגילי ירי והפצצות; חיי התושבים הפכו לגיהינום; הם חיו בתנאי מלחמה כל השנה ובסכנה מתמדת. כשהתלוננו, נענו: אם הפצצות מפריעות לכם, פנו את השטח. רק לאחר שאחת הפצצות נפלה בשטח קיבוץ שדות-ים, הפסיקו השלטונות להשתמש בשטחי ערב אל-מפג'ר כשדה אימונים בתחמושת חיה.

* * *

            ליד ערב אל-מפג'ר זרם עד לפני שנים נחל מים חיים. תושבי הכפר דגו בו. היום מת הנחל, מתו הדגה והצמחייה שבו. שפכי פסולת תעשייתית של מפעל הצמיגים "אליאנס", מפעל הנייר חדרה, ושפכי הביוב של העיר חדרה השכנה הביאו עליהן כליה. הנחל החי הפך לתעלת-ביוב מצחינה. מי הביוב חדרו למעיין. התוצאה: תושבי ערב אל-מפג'ר שותים מאז מים מזוהמים.

            השלטונות כפו על הכפר חיי פיגור, ניוון וסבל, ללא חשמל, ללא מים ראויים לשתייה, ללא טלפון, ללא מרפאה וללא בית-ספר ראוי לשמו. זה שנים נאסר על התושבים לבנות בית או להעמיד צריף, ומי שהפר את האיסור, בגין הרחבת המשפחה – הרסו את אשר בנה בעמל כפיו.

            עם הקמת תחנת הכוח "שרונים" (מאז 1995, "אורות רבין") הוקף חלק גדול מהכפר בסוללת חול גדולה, המאיימת לקבור את הצריפים על יושביהם, וגברו הלחצים על התושבים להתפנות. אלה שניאותו, בלית-ברירה, להימלט על נפשם, עברו לגור בכפרים שכנים, כשהם חייבים להתחיל הכל מחדש; איש לא דאג להבטחת תנאי קיומם האנושי.

            עלי אל-קייסי, שהפך דוברם של התושבים, נעשה גם מטרה עיקרית למעשי ההתנכלות של השלטונות. בין השאר הופסקה לפני שנתיים העזרה הכספית שקיבל ממשרד הרווחה. בחודש אוקטובר 1978, במסגרת הניסיונות לפנות, והפעם בכוח, את התושבים, נעצרו עלי קאסם אל-קייסי וכל בני-משפחתו, לרבות אחיו אבראהים, אמו הישישה, רעייתו וכל ששת ילדיו, ובכללם הבן הקטן, שאז עדיין לא מלאו לו שלוש שנים.

 

* * *

            עלי קאסם אל-קייסי מסרב לחתום על צו הפינוי מעל אדמתו. הוא אמר לשופט: "לכם הכוח, אתם יכולים לקחת את ביתי ואת אדמתי בניגוד לרצוני, ך אינכם יכולים לחייב אותי לחתום על צו הפינוי, מה גם שאתם עומדים לפנות את משפחתי ואותי ולהשליכנו לרחוב." בשל כך הטיל עליו השופט, אברהם בר, מאסר לתקופת בלתי מוגבלת וקבע, שעלי קאסם אל-קייסי יוחזק בכלא, עד אשר יחתום על צו הפינוי. מכאן כינויו של עלי אל-קייסי בכלא: "סרבן-החתימה".

            אחיו של עלי, אבראהים אל-קייסי, שהיה אסור אף הוא, ויתר, ומקץ תקופת מאסר של חודש וחצי ניאות להתפנות. היום הוא גר עם רעייתו ועם ששת ילדיו במבנה ששימש לול-תרנגולות, ליד שכונת חפצי-בה ("התימנית") הסמוכה לחדרה. זה גורלם של המתפנים.

            עלי קאסם אל-קייסי נודע בכלא רמלה כאסיר שהכל רוחשים לו כבוד – חבריו לכלא והסוהרים כאחד. הוא כלוא בתא צפוף, ששטחו כ-50 ממ"ר בקירוב, עם למעלה מ-20 איש. לא תמיד זוכה אל-קייסי לביקור בני-משפחתו, המתקשים להתקיים מבחינה כלכלית באין מפרנס, המתקשים לממן את הוצאות הנסיעה מהכפר עד כלא רמלה.

            אנו שואלים:

-        היכן תגור משפחת אל-קייסי?

-        היכן יגורו כל תושבי ערב אל-מפג'ר? היחיו בלולים כאבראהים אל-קייסי?

-        מדוע לא ניתן להקים כפר חדש עבור תושבי ערב אל-מפג'ר במקום בו הם מתגוררים או בסמוך לו?

-        עד מתי יהיה עלי קאסם אל-קייסי כלוא?

-        מי יעשה צדק לכפר ערב אל-מפג'ר?

 

מרדכי אבי-שאול (נשיא הליגה) ויוסף אלגזי (מזכיר הליגה)

---------

* המקור: תולדותיו של סרבן-חתימה, העולם הזה, 5.9.1979. הכפר ערב אל-מפג'ר נמחק גם מעל המפות.

כל היודע היכן מתגוררת כיום משפחתו של עלי קאסם אל-קייסי מתבקש לעשות טובה ולהתקשר לכתובת:  joseph.algazy@gmail.com  – תודה.

 

 

3/27/2010