מאמרים
היסטוריה, זיכרונות
תרבות
Français English عربى  Etc.

פטריס לומומבה – 50 שנה לרציחתו

ד) מכתבו האחרון של לומומבה

מהכלא לרעייתו פּוֹלִין

רעייתי היקרה,

אני כותב לך שורות אלו מבלי לדעת אם הן יגיעו אליך, מתי הן יגיעו אליך ואם אהיה עדיין בחיים כאשר תקראי אותן.  במהלך כל שנות המאבק שלי למען עצמאותה של ארצי, לא פקפקתי, ולו לרגע אחד, בניצחונו הסופי של ענייננו המקודש שלמענו חברי ואני הקדשנו את כל החיים שלנו. כל מה שביקשנו עבור ארצנו היא זכותה לחיות בכבוד, לכבוד ללא רבב, וזכותה ליהנות מעצמאות בלא מגבלות. הקולוניאליזם הבלגי ובני בריתו המערביים שנהנו מתמיכה ישירה ועקיפה, מרצון ושלא מרצון, של בכירים מסוימים באו"ם, אותו ארגון בו נתנו את אמוננו כאשר קראנו לעזרתו - מעולם לא רצו למלא אחר מבוקשנו.

הם השחיתו כמה מבני ארצנו, הם תרמו לעיוות האמת ולהכתים את עצמאותנו. מה עוד אני יכול לומר ?

מת, חי, בן חורין או כלוא בפקודת הקולוניאליסטים, לא אישיותי היא העיקר. חשובים הם קונגו ועמנו האומלל שאת עצמאותו הפכו למעין כלוב אליו מסתכלים מבחוץ, לעתים מתוך רחמים, ולעתים מתוך שמחה לאיד. אמנותי תישאר איתנה. אני יודע, ובתוך תוכי אני מרגיש, שבמוקדם או במאוחר העם שלי יִפטר מכל אויביו הפנימיים והחיצוניים, יקום כאיש אחד כדי להכריז: לא לקפיטליזם המשפיל והמביש, וכדי להחזיר לעצמו את כבודו מתחת לשמש.

אנחנו לא לבד.  אפריקה, אסיה והעמים החופשיים והמשתחררים מכל קצוות תבל יתייצבו תמיד לצידם של מיליוני הקונגולזים אשר לא ינטשו את המאבק עד שלא יהיו עוד בארצנו לא קולוניזטורים ולא שכירי החרב שלהם.  אני נפרד מהילדים שלי אשר ייתכן ולא אראה אותם שוב. אני מבקש שייאמר לילדים שלי כי עתידה של קונגו הוא יפה, שקונגו  מצפה מהם, כשם שהיא מצפה מכל קונגולזי, להשלים את המשימה הקדושה של קימום העצמאות והריבונות שלנו. ללא כבוד אין חרות, ללא צדק אין כבוד, וללא עצמאות אין אנשים בני חורין.

מעולם אלימות, עונשים, עינויים לא עלה בידם לאלץ אותי לבקש חסד ורחמים עבור עצמי מאחר ואני מעדיף למות בראש זקוף. מתוך אמונה עמוקה ואיתנה  בייעוד של ארצי לא נכנעתי ולא זנחתי את העקרונות המקודשים. יבוא יום וההיסטוריה תגיד את דברה. זו לא תהיה ההיסטוריה אותה ילמדו בבריסל, בוואשינגטון, בפאריס ובארגון האומות המאוחדות. זו תהיה ההיסטוריה אותה ילמדו בארצות שישתחררו מהקולוניאליזם ומשרתיו. אפריקה תרשום את ההיסטוריה שלה. מהסהרה בצפון ועד דרומה של אפריקה זו תהיה היסטוריה של תהילה ושל הדר. אל תבכי אותי רעייתי. אני משוכנע שארצי הסובלת כל כך תדע להגן על עצמאותה ועל חירותה.

תחי קונגו ! תחי אפריקה !

פטריס

 

1/17/2011